Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Casumina (CSM): Năm 2020 đặt mục tiêu lãi 150 tỷ đồng tăng 130% so với 2019
Năm 2019, Casumina (CSM) đặt mục tiêu rất tham vọng với LNTT tăng tới 400% so với 2018 và năm 2018 thì chỉ hoàn thành được 13% kế hoạch.