TikTok "lấn sân" giao nhận đồ ăn

Mặc dù đây mới chỉ vượt qua quá trình thử nghiệm với mảng dịch vụ giao đồ ăn và cũng chỉ gói gọn trong thị trường Trung Quốc nhưng lộ trình vươn vai của TikTok là điều người ta sẽ phải để ý.