Không để thực phẩm bẩn lọt ra thị trường

Từ đầu năm 2023 đến nay, Sở Công Thương Hà Nội đã đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm, qua đó đã từng bước nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh cũng như người tiêu dùng, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.