CEO PNJ áp dụng lý thuyết vật lý vào chiến lược kinh doanh và quản trị: Giám đốc nhân sự phải biết lo nghĩ cùng CEO, chứ không chỉ ngồi chờ lệnh

Theo ông Lê Trí Thông – CEO PNJ, Giám đốc nhân sự phải chủ động cùng ngồi suy nghĩ để thực thi chiến lược kinh doanh với CEO của công ty, chứ không phải ngồi đợi cấp trên ra lệnh. Còn bà Tiêu Yến Trinh – CEO Talentnet cũng bổ sung, Giám đốc nhân sự ...

CEO Jungle Boss – người phát hiện ra hố sụt Kong: ‘Làm du lịch mạo hiểm phải có đam mê bởi đôi khi đánh đổi cả tính mạng’

Ở thời điểm bắt đầu, Lê Lưu Dũng thành lập công ty nhưng không có bất kì một nhân viên nào. Anh làm việc đến gần 20 tiếng/ngày trong suốt 1 năm đầu. Song đối với anh làm du lịch mạo hiểm là làm với đam mê của chính mình nên dường như không có mệt ...