Giảm áp lực tỷ giá năm 2024

Năm 2023 dù có không ít sóng gió, song tỷ giá vẫn được đánh giá là ổn định. Năm 2024, giới phân tích nhận định, áp lực tỷ giá còn tiềm ẩn, song vẫn giữ được trong biên độ.