Thương mại điện tử bền vững vẫn là bài toán khó

Thương mại điện tử Việt Nam đã trải qua giai đoạn 10 năm phát triển nhanh chóng. Từ một khái niệm còn khá xa lạ, giờ đây, hầu hết người sử dụng internet đều là người tiêu dùng số; mức tăng trưởng thương mại điện tử được ghi nhận đạt từ 20-30%/năm; ...

Trái ngọt từ xúc tiến thương mại

Với sự lan tỏa, kết nối rộng rãi, chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư của Hà Nội đã tạo được thương hiệu, hỗ trợ DN Thủ đô và các tỉnh, thành trong cả nước thu hút vốn đầu tư, phát triển sản xuất.