Chuyển đổi cơ cấu năng lượng tại Việt Nam

Diễn đàn “Chuyển dịch năng lượng của Việt Nam hướng đến phát triển bền vững” do Vụ Dầu khí và Than - Bộ Công Thương phối hợp với Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức tại Hà Nội ngày 13/10/2021. Chương trình có sự đồng ...

Khí chất doanh nhân Việt luôn tỏa sáng

Với sự hội tụ của trí tuệ, tài năng, tầm nhìn, bản lĩnh, lòng nhân ái và tinh thần yêu nước, tin rằng, mỗi doanh nhân sẽ vượt qua khó khăn, góp phần đưa đất nước phát triển bền vững, thịnh vượng.