Nga nêu điều kiện thảo luận về xuất khẩu ngũ cốc

Nga sẵn sàng thảo luận với Ukraine về việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine thông qua vai trò trung gian của Liên hợp quốc cho dù giải pháp cho vấn đề này hoàn toàn phụ thuộc vào Kiev. Nga cũng sẵn sàng tiến hành Hội nghị thượng đỉnh với Ukraine nếu ...