Mỹ tăng cường giám sát các công ty có vốn Trung Quốc, sàn chứng khoán Hồng Kông “ngư ông đắc lợi”
<a href="/thong-tin-thi-truong" title="Thông tin thị trường" rel="dofollow">Thông tin thị trường</a>
Dưới tác động của việc Cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ tăng cường giám sát cùng với thông tin Didi Chuxing chuẩn bị rút khỏi chứng khoán Mỹ, giá cổ phiếu của các công ty có vốn Trung Quốc niêm yết thứ cấp tại Hồng Kông nhìn chung đã giảm. Tuy nhiên, Sở giao dịch chứng khoán Hồng ...