Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Ngân hàng Thế giới xem xét dành đến 7 tỷ USD cho các dự án hạ tầng giao thông tại Việt Nam
17/10/2023 13:30:00 -
Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, sẽ xem xét cho Việt Nam vay 5-7 tỷ USD đầu tư các dự án hạ tầng giao thông lớn.