Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Quảng Ninh công nhận Vingroup đủ năng lực thực hiện dự án 10 tỷ USD
 Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, liên danh Tập đoàn Vingroup - CTCP Vinhomes đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.