Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Xoài xanh Việt Nam bán tại Australia với giá tới 300.000 đồng/kg
Hiện các cửa hàng, siêu thị tại khu vực Melbourne, Sydney (Australia) đang bán xoài xanh Việt Nam với giá 15-17 AUD/kg (tương đương khoảng ...