Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tránh tận thu thuế cho thuê nhà
Nhiều người dân phản ánh ngưỡng chịu thuế cho thuê nhà hiện nay đã không còn phù hợp với tình hình thực tế.
Cho thuê nhà vài tháng, tính thuế cả năm: Bất hợp lý!
Cho thuê nhà vài tháng, tính thuế cả năm, hướng dẫn “lạ” của Bộ Tài chính trong Thông tư số 40/2021/TT-BTC không chỉ khiến người cho thuê lo lắng mà ...