Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tin vui đầu tháng 5: Giá gas giảm tiếp 19.000 đồng/bình 12 kg
Sau khi đã giảm 20.500 đồng/bình 12 kg hồi tháng trước, ở chu kỳ điều chỉnh giá đầu tháng 5 giá gas tiếp tục giảm thêm 19.000 đồng/bình.