Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Sẽ có khoảng 25.000 căn hộ mở bán tại Hà Nội và Tp.HCM vào cuối năm 2021
Theo dự báo của JLL Việt Nam, nguồn cung căn hộ tại Hà Nội sẽ được cải thiện cho đến cuối năm 2021, dao động khoảng 20.000- 25.000 căn, chủ yếu đến ...