A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kinh doanh khả quan từ bảo hiểm đến chứng khoán, Bảo Việt đạt doanh thu hơn 54 nghìn tỷ đồng, tổng tài sản hơn 8 tỷ USD

Tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt năm 2022 đạt 54,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, mảng kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đóng góp lớn nhất với doanh thu 41,7 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 10,1% so với cùng kỳ.

 

Kinh doanh khả quan từ bảo hiểm đến chứng khoán, Bảo Việt đạt doanh thu hơn 54 nghìn tỷ đồng, tổng tài sản hơn 8 tỷ USD - Ảnh 1.

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh năm 2022 (trước soát xét), theo đó công ty mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 54.459 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2021, hoàn thành 103,9% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.988 và 1.604 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất tại 31/12/2022 hơn 8 tỷ USD, đạt 201.610 tỷ đồng, tăng 18,9% so với thời điểm 31/12/2021.

Lĩnh vực kinh doanh đóng góp doanh thu nhiều nhất cho Bảo Việt là bảo hiểm nhân thọ , với doanh thu đạt 41.677 tỷ đồng, tăng trưởng 10,1%.

Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục duy trì dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ. Lợi nhuận sau thuế đạt 975 tỷ đồng, tăng trưởng 11,4% so với năm 2021.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 11.145 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 5,3%.

Trong năm 2022, Bảo Việt ra mắt sản phẩm bảo hiểm chi phí thấp chỉ từ 44.000 đồng/người/năm nhằm tiếp cận với phân khúc khách hàng có thu nhập thấp. Sản phẩm này đảm bảo các quyền lợi y tế đa dạng và tối ưu, như quyền lợi tối đa lên tới 78 triệu đồng với phạm vi bao gồm bảo hiểm cho các rủi ro ốm bệnh, tai nạn, phẫu thuật, hỗ trợ giáo dục và thu nhập, bao gồm rủi ro ung thư.

Lĩnh vực kinh doanh chứng khoán của Bảo Việt cũng đạt kết quả khả quan. Năm 2022, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 898 tỷ đồng doanh thu và đạt 210 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Lĩnh vực quản lý quỹ tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản quản lý ròng của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đạt 107.997 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1% so với thời điểm 31/12/2021. Tổng doanh thu năm 2022 của BVF đạt 133,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán đạt 52 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 16% và 20,9% so với năm 2021.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan