A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

4 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất từ 2025

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (gọi tắt là dự thảo Nghị định). Trong đó, có đề xuất về trường hợp được miễn tiền sử dụng đất .

21adf0df-8f30-4665-9696-08a71292d018.jpg (400×267)

Đề xuất trường hợp được miễn tiền sử dụng đất từ 2025

- Miễn tiền sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp giấy chứng nhận) cho người sử dụng đất trong các trường hợp sau:

+ Để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với thương binh hoặc bệnh binh không có khả năng lao động, hộ gia đình liệt sỹ không còn lao động chính.

+ Người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

+ Đất ở cho người phải di dời do thiên tai, di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người (đề xuất mới).

+ Giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi (đề xuất mới).

- Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định.

- Miễn tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công (đề xuất mới).

- Việc miễn tiền sử dụng đất trong các trường hợp khác được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai 2024.

Thủ tục miễn tiền thuê đất theo đề xuất mới

Trình tự, thủ tục miễn tiền thuê đất được quy định tại Điều 41 dự thảo. Người được miễn tiền thuê đất thì không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền thuê đất được miễn và cũng không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn tiền thuê đất.

Việc miễn tiền thuê đất sẽ được định kỳ kiểm tra, rà soát, xác định các điều kiện về ưu đãi miễn tiền thuê đất. Khi phát hiện có người không đáp ứng được miễn thì sẽ cấp Quyết định thu hồi việc miễn tiền thuê đất và chuyển sang cơ quan thuế để tính, thu, nộp tiền thuê đất.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan