A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xuất khẩu Việt Nam năm 2022 xếp thứ 2 khối ASEAN-6, cao hơn Thái Lan và Philippines cộng lại

Trong năm 2022, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 371,85 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam xếp thứ 2 trong khối ASEAN-6.

 

Xuất khẩu Việt Nam năm 2022 xếp thứ 2 khối ASEAN-6, cao hơn Thái Lan và Philippines cộng lại

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tính chung cả năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 732,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 371,85 tỷ USD, tăng 10,6% so với năm trước. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 360,65 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm trước.

Trong các nước thuộc khối ASEAN-6, Singapore là quốc gia có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất trong năm 2022. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore đạt khoảng 1.028 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 533 tỷ USD còn kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 495 tỷ USD.

Theo Cục Hải quan Malaysia, tổng giá trị xuất, nhập khẩu của Malaysia đạt khoảng 647,28 tỷ USD trong năm 2022. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 353 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ và kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 294,28 tỷ USD, tăng 31,3% so với năm 2021. Theo đó, Malaysia xuất siêu 58,72 tỷ USD trong năm 2022.

Cục Hải quan Indonesia cho biết, tổng giá trị xuất, nhập khẩu của Malaysia đạt khoảng 529,5 tỷ USD trong năm 2022. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 291,98 tỷ USD, tăng 26,07% so với năm trước và kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 237,52 tỷ USD, tăng 21,07% so với năm 2021. Theo đó, Malaysia xuất siêu 54,46 tỷ USD trong năm 2022, tăng 53,76% so với năm 2021.

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa của Thái Lan đạt 590,26 tỷ USD trong năm 2022. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 287,07 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ và kim ngạch nhập khẩu đạt 303,19 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, Thái Lan nhập siêu 16,12 tỷ USD trong năm 2022.

Về tình hình xuất, nhập khẩu năm 2022 của Philippines, theo Cục Thống kê Philippines, giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa của Philippines đạt khoảng 215,9 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 78,84 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 137,16 tỷ USD. Theo đó, Philippines nhập siêu 58,42 tỷ USD trong năm 2022.

Xét riêng về tình hình xuất khẩu hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đang xếp thứ 2 trong khối ASEAN-6, xếp trên Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Indonesia và Philippines trong năm 2022. Cùng với đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam (371,5 tỷ USD) cao hơn cả Thái Lan (287,07 tỷ USD) và Phillipines (78,84 tỷ USD) cộng lại.

Xuất khẩu Việt Nam năm 2022 xếp thứ 2 khối ASEAN-6, cao hơn Thái Lan và Philippines cộng lại - Ảnh 1.

Kim ngạch xuất khẩu các nước khối ASEAN-6 năm 2022. Nguồn: Cục Hải quan các nước.

Trong năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đang gấp Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines lần lượt là 1,05 lần; 1,27 lần; 1,33 lần và 4,71 lần.

Xét riêng Việt Nam, năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 371,85 tỷ USD, tăng 10,6% so với năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 95,09 tỷ USD, tăng 6,5%, chiếm 25,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 276,76 tỷ USD, tăng 12,1%, chiếm 74,4%.

Trong năm 2022 có 36 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 08 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,1%).

Năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 360,65 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 125,79 tỷ USD, tăng 10%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 234,86 tỷ USD, tăng 7,5%.

Trong năm 2022 có 46 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 93,3% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 06 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 52,1%).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan