Khởi nghiệp F&B: Không bây giờ thì bao giờ?

Trong bối cảnh thị trường hiện nay đang gặp nhiều thách thức và biến động, song ngành kinh doanh F&B vẫn đang tăng trưởng và mang lại lợi nhuận rất tốt. Trong nguy có cơ, điều đó lại trở thành động lực thúc đẩy các doanh nghiệp F&B thích ứng, duy ...

Lên Shark Tank gọi vốn 8 triệu USD nhưng "bắt" các Shark tự lấy giấy bút tính số liệu, bà chủ hãng bún trăm tỷ giờ ra sao?

5 năm trước, bà Nguyễn Thị Bính “gây sốc” cho các “cá mập” khi lên Shark Tank Việt Nam kêu gọi 8 triệu USD cho 20% cổ phần, tức là định giá công ty 1.000 tỷ đồng. Bà tự tin tất cả lò bún trên cả nước chưa ai có thể làm được sản phẩm như mình.