A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phương pháp quản lý rủi ro ESG trong các tổ chức tài chính - ngân hàng

Trong những năm gần đây, rủi ro Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) là vấn đề quan trọng cần cân nhắc đối với ngành tài chính ngân hàng. Các tổ chức tài chính phải đối mặt với một loạt rủi ro ESG, bao gồm biến đổi khí hậu, bất bình đẳng xã hội và các vấn đề quản trị. Quản lý hiệu quả những rủi ro này là điều cần thiết để đảm bảo tính bền vững lâu dài, giảm thiểu tổn thất tài chính.

 

 
Phương pháp quản lý rủi ro ESG trong các tổ chức tài chính - ngân hàng

Hiểu về rủi ro ESG

Rủi ro ESG bao gồm nhiều yếu tố có thể tác động đáng kể đến hoạt động và hiệu quả tài chính của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính. Hiểu rõ sự liên kết và tương tác giữa các yếu tố này là quan trọng để quản lý rủi ro một cách hiệu quả và đảm bảo sự bền vững trong hoạt động kinh doanh.

Có 4 loại loại rủi ro ESG. Bao gồm: Rủi ro chuyển đổi; Rủi ro vật chất; Rủi ro xã hội; Rủi ro quản trị.

Thứ nhất, rủi ro chuyển đổi

Về khía cạnh pháp lý: Áp dụng thuế carbon (tăng giá phát thải khí nhà kính), tăng yêu cầu báo cáo phát thải, tăng cường quy định về sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có, hạn chế cấp phép, tiếp xúc với các thủ tục tố tụng.

Về công nghệ: Chi phí để chuyển đổi sang công nghệ phát thải thấp hơn, sự thất bại của công nghệ mới làm mất vốn đầu tư, sản phẩm thay thế cho các sản phẩm phát thải thấp hơn do đó làm giảm nhu cầu đối với các sản phẩm hiện có.

Về chi phí: Giá nguyên vật liệu tăng, chi phí tăng do thay đổi hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng, thay đổi hành vi của khách hàng.

Về thương hiệu: Những thay đổi trong nhận thức và sở thích của người tiêu dùng.

Thứ 2, rủi ro vật chất

Về thời tiết: Tần suất và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan tăng lên (ví dụ như cháy rừng, lốc xoáy, bão, lũ lụt).

Về biến đổi khí hậu: Những thay đổi trong các kiểu thời tiết, nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng cao.

Thứ 3, rủi ro xã hội: Không tuân thủ các tiêu chuẩn lao động, trả lương lao động không thỏa đáng, không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn công nghiệp, bảo vệ sức khỏe cho người lao động và an toàn sản phẩm.

Thứ 4, rủi ro quản trị: Tuân thủ pháp luật thuế, tham nhũng hoặc cố gắng hối lộ, bồi thường quản lý cấp cao không phù hợp, nguy cơ trong bảo vệ dữ liệu.

Những thách thức mà các ngân hàng và tổ chức tài chính phải đối mặt về rủi ro ESG

Các ngân hàng và tổ chức tài chính gặp phải một số thách thức trong việc quản lý hiệu quả rủi ro ESG, như việc thiếu các khuôn khổ tiêu chuẩn để đánh giá và báo cáo rủi ro ESG, hạn chế về dữ liệu ESG chất lượng cao, khó khăn trong việc tích hợp các yếu tố ESG vào quá trình ra quyết định và nhu cầu về kỹ năng và chuyên môn. Để giải quyết vấn đề này, cần áp dụng chiến lược chủ động và cải thiện tiêu chuẩn, dữ liệu, quy trình và đào tạo nhân viên.

Phương pháp quản lý rủi ro ESG trong các tổ chức tài chính - ngân hàng - Ảnh 1.

 

Các phương pháp tốt nhất để quản lý rủi ro ESG

Đánh giá rủi ro ESG: Tiến hành đánh giá rủi ro ESG toàn diện để xác định và hiểu các rủi ro tiềm ẩn cũng như tác động của chúng đối với tổ chức. Đánh giá này cần bao gồm việc phân tích các hoạt động nội bộ, chuỗi cung ứng và các yếu tố bên ngoài như xu hướng pháp lý và kỳ vọng của các bên liên quan.

Tích hợp các yếu tố ESG: Tích hợp các yếu tố ESG vào quá trình ra quyết định, bao gồm đánh giá rủi ro tín dụng, phân tích đầu tư và bảo lãnh bảo hiểm. Sự tích hợp này cần xem xét các tác động tài chính tiềm ẩn của các rủi ro và cơ hội ESG. Việc phát triển các mô hình và thước đo chuyên biệt kết hợp các cân nhắc về ESG có thể giúp đánh giá tác động của các yếu tố này đối với hồ sơ rủi ro và hiệu quả tài chính của tổ chức.

Sự tham gia của các bên liên quan: Tương tác với các bên liên quan, bao gồm khách hàng, nhà đầu tư, nhân viên, cơ quan quản lý và cộng đồng để hiểu những mong đợi và mối quan tâm của họ về các vấn đề ESG. Tích cực tìm kiếm phản hồi và thúc đẩy giao tiếp minh bạch có thể giúp hình thành các chiến lược quản lý rủi ro ESG hiệu quả và xây dựng niềm tin. Việc thiết lập các kênh và nền tảng dành riêng cho sự tham gia của các bên liên quan có thể tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại và hợp tác liên tục.

Giám sát và báo cáo rủi ro ESG: Thiết lập các cơ chế giám sát và báo cáo minh bạch để theo dõi và truyền đạt tiến độ của tổ chức trong việc quản lý rủi ro ESG. Việc công bố thường xuyên thông tin ESG có liên quan giúp nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và niềm tin của các bên liên quan. Việc áp dụng các khuôn khổ báo cáo được công nhận như Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) hoặc Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Bền vững (SASB) có thể cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để báo cáo rủi ro ESG và giúp đánh giá hiệu suất so với các công ty cùng ngành.

Hợp tác: Hợp tác với các đối tác trong ngành, cơ quan quản lý, học viện và tổ chức xã hội dân sự để chia sẻ kiến thức, phương pháp hay nhất và nguồn lực nhằm giải quyết các thách thức chung về ESG.

Tóm lại, quản lý rủi ro ESG đã trở thành một điều bắt buộc đối với các ngân hàng và tổ chức tài chính. Bằng cách hiểu được sự phức tạp của các rủi ro ESG, áp dụng các phương pháp phù hợp và hợp tác với các bên liên quan, các tổ chức này có thể điều hướng bối cảnh đang thay đổi và hướng tới một tương lai bền vững.

Tham khảo: The FinData Like

Tổng hợp bởi nhóm tác giả DTSVN - Giải pháp chuyển đổi số ngành Tài chính - Ngân hàng.

Phương Phương (ghi)

Nhịp sống thị trường


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan