Nhiệt điện và vấn đề bảo vệ môi trường

Điện than đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và  đang đóng góp hơn 1/3 nhu cầu sử dụng điện của cả nước. Tuy nhiên, rất nhiều chuyên gia môi trường, người dân lo lắng về việc phụ thuộc vào nguồn điện từ ...